Databehandleraftale og persondata

Er din virksomheds løsning på kant med loven?

Hos TD-K er du sikret at din data opbevares i Danmark. Vi er registreret hos Datatilsynet og du kan altid få en Databehandleraftale, når du køber en service hos os!

 • Data i Danmark
 • 100 % dansk-ejet virksomhed
 • Står registreret hos Datatilsynet
 • Overholder EU-love om håndtering af persondata

Databehandleraftale

For kunder, som anvender TD-K hostede/SaaS løsninger, forpligter TD-K A/S sig på følgende Databehandleraftale:

 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er TD-K A/S registreret som ebd-servicebureau hos Datatilsynet.
 2. I overensstemmelse med bestemmelserne i Persondataloven har TD-K A/S truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod:
  • at oplysninger hændeligt eller ulovligt tiltintetgøres, fortabes eller forringes
  • at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbrug eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger
 3. På den dataansvarliges anmodning giver databehandleren den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
 4. TD-K A/S indestår for at kundernes data opbevares i Danmark og at der er truffet de nødvendige tekniske foranstaltninger til at isolere data mellem kunderne.
 5. Er den dataansvarlige en offentlig myndighed, indestår databehandleren for, at bestemmelserne i Sikkerhedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlig forvaltning) overholdes, herunder at databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige.

Supplerende information om sikkerhed

Logning

Der føres en log over samtlige godkendte og ikke-godkendte logins i systemet med angivelse af brugerID og IP-adresse. Der er etableret en lockout-politik, så et vist antal fejlende logins lukker en bruger ude af systemet i en periode og der benyttes yderligere en 2-faktor autorisation for login fra ukendte lokationer.

I forbindelse med udførelsen af opgaver og support for kunden samt fejlretninger eller anden systemvedligeholdelse vil medarbejdere fra TD-K muligvis tilgå kundens data. Dette vil fremgå af hændelsesloggen. Alle oplysninger behandles fuldt fortroligt.

Rapportering af fejl

Der defineres to niveauer af fejl:

 • Kritisk fejl: Fejl, der efter kundens vurdering gør, at systemet eller en hovedfunktionalitet, ikke kan anvendes eller er sikker at bruge.
 • Ikke-kritisk: Andre fejl.

Fejl rapporteres til e-mail adressen support@td-k.dk. Der kvitteres fra rapporteringen indenfor 4 timer i åbningstiden.

Ved kritiske fejl påbegyndes fejlretningen umiddelbart efter kvitteringen.

Support

Supporten ydes mandag-torsdag kl. 8.00 – 16.00 (fredag 8:00 – 14:00) ved henvendelse på telefon 7026 6900 eller e-mail support@td-k.dk.

Backup

Der gennemføres daglig backup af alle systemer. Daglig backup opbevares for de seneste 30 dage. Backup opbevares i to kopier på lokationer, hvor en lokation er fysisk adskilt fra server.

Datakryptering

Al datatransport mellem brugeren og TD-K’s servere er som minimum beskyttet af SSL kryptering.