Brancheløsninger

Som noget specielt tilbyder TD-K også muligheden for specifikke brancheløsninger.

Systemerne omfatter alarmcentral, alarmerings-enheder, kommunikations-håndsæt og bordsæt produceret af en af Europas største leverandører af kommunikationsudstyr.

Dette giver jer mange muligheder for tilpasning efter jeres behov.

Vi genbruger jeres eksisterende kabling

Vores løsning vil i langt de fleste tilfælde kunne genanvende jeres eksisterende alarm-, net- og telefonkabling.

Fri support hos fast tekniker i dansk firma

Direkte telefonnummer til fast tilknyttet tekniker med fri supportkald.

Produktionsvirksomhed

Intelligent alarmhåndteringssystem

bl_fabrik

Intelligent alarm og hændelseseskalering og paging

Hændelser og alarmer fra proceskontrolsystemer, øvrige alarmer og overvågning samlet i et system inklusiv logning af aktiviteter. Løsningen kan integreres med andre telefoniløsninger og kan tilpasses jeres behov.

Overblik

Hændelser kan komme fra mange forskellige systemer via adskillige standard interfaces.

Intelligent håndtering af kald og alarmer

Kald går direkte til de medarbejdere/funktioner som den pågældende hændelse vedrører. Medarbejderen kan kvittere eller videresende kald på sit håndsæt.
Kaldet eskaleres automatisk ved manglende reaktion.

Plejehjem

Komplet tilkalde- og kommunikationssystem

bl_huse

Fuldt integreret løsning

Kald, alarmer og evt. overvågning samlet i et system med indbygget kommunikation mellem medarbejdere inklusiv logning af aktiviteter. Løsningen kan integreres med andre telefoniløsninger, fx Skype for Business.

Overblik

Opkaldsstatus og evt. alarmer kan ses på PC skærm eller bordtelefon.

Intelligent håndtering af kald og alarmer

Kald går direkte til de medarbejdere som har vagten på det pågældende område. Medarbejderen kan kvittere eller videresende kald på sit håndsæt.
Kaldet afstilles direkte hos beboeren via en identitetsnøgle.

Hotel & Feriecenter

Komplet gæsteservice-, brandalarm- og telefon/internetsystem

bl_hotel

Fuldt integreret løsning

Room-service, alarmer, telefoni/internet og evt. overvågning samlet i et system inklusiv logning af aktiviteter.

Løsningen kan integreres med andre telefoniløsninger og kan tilpasses jeres behov.

Overblik

Status og alarmer kan ses på PC skærm eller bordtelefon.

Intelligent håndtering af kald og alarmer

Kald går direkte til de medarbejdere som den pågældende hændelse vedrører. Medarbejderen kan kvittere eller videresende kald på sit håndsæt.
Kaldet eskaleres automatisk ved manglende reaktion.

Lukkede institutioner

Komplet tilkalde-, panik-, overfalds- og kommunikationssystem

bl_bygning

Fuldt integreret løsning

Kald, alarmer og evt. overvågning samlet i et system med indbygget kommunikation mellem medarbejdere inklusiv logning af aktiviteter. Løsningen kan integreres med andre telefoniløsninger, fx Skype for Business.

Overblik

Status og alarmer kan ses på PC skærm eller bordtelefon.

Intelligent håndtering af kald og alarmer

Kald går direkte til de medarbejdere som har vagten på det pågældende område. Medarbejderen kan kvittere eller videresende kald på sit håndsæt.
Kaldet eskaleres automatisk ved manglende reaktion.

Rensningsanlæg

Intelligent alarmhåndteringssystem

bl_rens

Intelligent alarm og hændelseseskalering og paging

Hændelser og alarmer fra proceskontrolsystemer, brandalarmer, personsikring og overvågning samlet i et system inklusiv logning af aktiviteter. Løsningen kan integreres med andre telefoniløsninger og kan tilpasses jeres behov.

Overblik

Hændelser kan komme fra mange forskellige systemer via adskillige standard interfaces.

Intelligent håndtering af kald og alarmer

Kald går direkte til de medarbejdere/funktioner som den pågældende hændelse vedrører. Medarbejderen kan kvittere eller videresende kald på sit håndsæt.
Kaldet eskaleres automatisk ved manglende reaktion.

Inklusiv etablering │ Forudsætter genbrug af kabling │ Bindingsperiode 12 måneder