Secure Server

Ansvaret for driften af virksomhedens server overlades til TD-K. Serveren er placeret i et hostingcenter i Danmark, og du får samme funktionalitet som ved en lokalt placeret server.

Med en Secure Server opbevares virksomhedens filer på egen dedikeret server, placeret i TD-K’s servermiljø. Derved er der ingen risiko for datatab eller tyveri fra lokale arbejdsstationer. Virksomheden har eget sikkerhedsdomæne, som sikrer en enkel adgang for medarbejdere og imod uautoriseret adgang. I har en central styring af brugere, printere, programmer og sikkerhedspolitikker.
Der er mulighed for fjernadgang via Dial-up VPN-adgang til medarbejderne og fuld synkronisering af bruger- og loginoplysninger til Office365. Netværksprintere og programmer kan automatisk installeres på arbejdsstationer.

Stabilitet og driftssikkerhed

Alle programmer kører på danske servere. TD-K varetager opdateringer og ændringer og sørger for, at programmer virker optimalt. På denne måde skal virksomhedens IT-ansvarlige ikke tænke på opdatering af systemer og backup – alt det sørger TD-K for. TD-K har procedurer og revisionserklæring på alt, hvad der bliver udført, derved sikres en dokumenteret, stabil og sikker drift. Alt dette betyder, at medarbejdernes tid kan bruges på kerneforretningen.
Secure Server
Leverer en fuld funktionel Windows server som en service med funktionalitet som en lokal server.

Teknisk set

Secure Server afvikles fra en dedikeret virtuel maskine (VM) – Det betyder, at kun jeres virksomhed har adgang til serveren og virksomhedens data.
TD-K anvender seneste version af Windows server. Virksomheden får eget sikkerhedsdomæne med mulighed for egne grupper og sikkerhedspolitikker. Data kan udelukkende tilgås via sikre forbindelser. Alle login-forsøg registreres, og vi anvender Cisco til VPN-adgang.

 • 50 GB Secure data plads
 • Dedikeret server
 • Domæne-login og politikker
 • Mulighed for sikkerhedspolitikker
 • Mulighed for VPN til mobile medarbejdere
 • Synkronisering med Office365
 • Ingen dokumenter på lokale enheder
 • Samme funktionalitet som en lokal server
 • Høj datasikkerhed
 • Ingen udgifter til lokal fysisk server
 • Sikkerhed for dokumenter
 • Overholder persondataforordningen