Gjeddesdal Gods fik optimeret deres IT og telefoni med en samlet løsning hos TD-K

 

I Greve Kommune ligger det historiske Gjeddesdal Gods, som er et moderne og effektivt planteavlslandbrug. Udover at drive landbrug udlejer Gjeddesdal Gods mere end 11.000 m2 erhvervslokaler, og har over 30 forskellige virksomheder tilknyttet deres ejendomme. 

Smukke og historiske Gjeddesdal Gods, som ligger i Greve Kommune. Søren Nymann er tredje generation på Gjeddesdal Gods. I 2007 blev han gift med Helena Nymann, som i dag indgår i godsets administration, udlejning og drift. Foto tilhører Gjeddesdal Gods.

Smukke og historiske Gjeddesdal Gods, som ligger i Greve Kommune. Søren Nymann er tredje generation på Gjeddesdal Gods. I 2007 blev han gift med Helena Nymann, som i dag indgår i godsets administration, udlejning og drift. Foto tilhører Gjeddesdal Gods.

ET MODERNE GODS, DER FØLGER UDVIKLINGEN INDENFOR IT OG TELEFONI

Gjeddesdal Gods ønskede at optimere deres opsætning af internet, hardware og telefoni. For familien Nymann, som er tredje generation på Gjeddesdal Gods, er det vigtigt at følge med den teknologiske udvikling uden at overinvestere i overflødige løsninger. Valget af leverandør faldt på TD-K, da vi kunne tilbyde Gjeddesdal Gods en samlet løsning.


“Vi valgte TD-K fordi vi klart fornemmede, at man brugte den fornødne tid til at sætte sig ind i vores forretning og vores behov. TD-K kunne levere på alle områder! Der er sammenhæng i den løsning vi har fået, og opstår der problemer med brug af systemerne, er der en fin service i forhold til at hjælpe os videre.”

— Helena Nymann, Gjeddesdal Gods

NY FIBERFORBINDELSE I DE GAMLE BYGNINGER

I foråret 2019 fik Gjeddesdal Gods ny fiberforbindelse, som betød, at der skulle trækkes kabler rundt i alle de gamle bygninger, så lejere og beboere kunne få bedre internet. Der blev trukket kabler på lofter, i kældre, under brostensbelægning, langs skunke og haller. Der blev brugt omkring 1 km. kabel på gården, og der blev gravet 2,4 km. for at få tilsluttet forbindelsen.

Kasper og Nikolai fra TD-K i gang med at trække kabler til den nye fiberforbindelse på Gjeddesdal Gods. Foto tilhører Gjeddesdal Gods.

Kasper og Nikolai fra TD-K i gang med at trække kabler til den nye fiberforbindelse på Gjeddesdal Gods. Foto tilhører Gjeddesdal Gods.

Luftfoto af Gjeddesdal Gods, som illustrere kompleksiteten i den opgave TD-K har udført i forbindelse med godsets nye fiberforbindelse. Foto tilhører Gjeddesdal Gods.

Luftfoto af Gjeddesdal Gods, som illustrere kompleksiteten i den opgave TD-K har udført i forbindelse med godsets nye fiberforbindelse. Foto tilhører Gjeddesdal Gods.

“Der er altid overraskelser, når man skal implementere nye ting, men udfordringerne blev løst hen af vejen. TD-K går altid praktisk til opgaven og løser den – som lovet og til prisen.”

— Helena Nymann, Gjeddesdal GodsLØBENE UDVIKLING AF LØSNINGER

Det er efterhånden 10 år siden, at Gjeddesdal Gods startede sit samarbejde med TD-K. De løsninger, som TD-K har lavet til Gjeddesdal Gods, er ifølge Helena Nymann både bedre og billigere end det, de havde før. Derudover lægger familien vægt på, at TD-K løbende udvikler på løsningerne, så de matcher de behov, Gjeddesdal Gods har nu og i fremtiden.


SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIN VIRKSOMHED? RING PÅ TELEFON 7026 6900  


 
Jørgen Schwartz